Set Sint-Rumolduskruis in zilver en goud

Beide in nette staat

€ 37,50
Betaalwijzes
Het Sint-Rumolduskruis is een hoge kerkelijke onderscheiding voor personen die zich op één of andere wijze erg verdienstelijk hebben gemaakt binnen de werking van de Rooms-katholieke Kerk. De naam slaat op de bijhorende zowel in zilveren als in gouden uitvoering bestaande kruisvormige medaille met de beeltenis en Latijnse naam van Sint-Rombout, de patroonheilige van Mechelen. ige van Mechelen.

Meer afbeeldingen