Algemene voorwaarden

 

vlag_nl Alle bepalingen worden geacht aan de koper of opdrachtgever bekend te zijn. Deze algemene voorwaarden worden tegenover elke koper of opdrachtgever gehandhaafd.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Copyright

Onze website valt onder internationale copyright wetgeving. Het gebruik van afbeeldingen van onze website, op welke manier dan ook, is een schending van ons copyright en hier zal tegen opgetreden worden (binnen de mogelijkheden van de wet). Dit geldt voor gebruik van onze afbeeldingen voor drukwerk, publicatie op het internet of anderszins.

Bestellen

Items worden gereserveerd gedurende 14 dagen na ontvangst van de bestelling in afwachting van uw betaling. Na deze tijd behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren en de items opnieuw aan te bieden.

Betaling

De betaling dient te geschieden in euro’s. 
De betaling dient binnen 5 werkdagen door ons te zijn ontvangen. 
Alle artikelen blijven eigendom van the QuarterMaster Store totdat de volledige betaling door de koper is gedaan.

Geaccepteerde betaalmogelijkheden:
- Contant
- Bankoverschrijving

- iDEAL
ideal-logo

De kosten verbandhoudende met stortings- en bankkosten (alsmede handelings- en verzendkosten) komen voor rekening van de klant.

Voor klanten die een directe bankoverschrijving naar onze rekening willen maken zijn de volgende gegevens beschikbaar:

Bank: ING bank
Rekeninghouder: The QuarterMaster Store
Rekeningnummer: 5 0855 10
IBAN Code: NL23 INGB 0005 0855 10
BIC Code: INGBNL2A

Garantie

Wij bieden een ‘niet goed, geld terug’ regeling. Dit geldt voor alle artikelen die als zijnde origineel door ons worden aangeboden. De regeling is geldig wanneer een artikel binnen een maand na aankoop bij ons wordt terug bezorgd. Er moet uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop contact met ons opgenomen zijn over het terugsturen van een artikel. Het contact opnemen dient per e-mail te gebeuren. Als wij na 30 dagen niets hebben vernomen beschouwen wij een artikel als definitief verkocht. Om een volledige vergoeding van de aankoopprijs te krijgen dient een artikel geretourneerd te worden in dezelfde staat als waarin wij het hebben aangeboden. De garantie-regeling geldt niet wanneer een artikel na aankoop beschadigd is, niet meer in dezelfde toestand verkeerd of wanneer een item uit elkaar is gehaald. 

De artikelen die door ons worden aangeboden zijn verzamelobjecten. De artikelen zijn niet voor dagelijks gebruik geschikt. Wij garanderen daarom geen maatvoeringen, als bij een artikel een maat vermeld staat is dit de maat die op het artikel aangetroffen is. Deze maten kunnen afwijken van de hedendaagse maatvoering. 

Wanneer een artikel, wat zonder enige verdere garantie dan onze standaard 30 dagen regeling, is verkocht door een door ons gerespecteerde dealer of verzamelaar, als niet-origineel wordt bestempeld kan het zijn dat wij beslissen om het desbetreffende artikel alsnog terug te nemen. Voel u vrij contact met ons op te nemen in een dergelijke situatie.

Prijsstelling

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de prijsstelling op onze website correct is. Echter, als er zich een fout in de prijsstelling van een product voordoet behouden wij ons het recht voor om, ofwel de bestelling te annuleren of om contact met u op te nemen over een aanvullende betaling. 

Wetgeving

Alle blanke wapens en de volgens de Nederlandse wet Wapens en Munitie vrij verhandelbare wapens worden uitsluitend verkocht aan personen van 18 jaar of ouder.

Als u items aanschaft die in uw land verboden zijn en niet geïmporteerd mogen worden valt dat onder uw eigen risico. The QuarterMaster Store geeft dan ook geen geld terug. Wel bieden wij u de mogelijkheid om in dat geval andere goederen in ruil te krijgen. Dit mogen dan goederen zijn met dezelfde waarde minus de door ons gemaakte verzend- en invoerkosten.

Verzending / levering

De prijzen van onze artikelen zijn berekend voor levering exclusief verzend- of transportkosten.

Verzending van de artikelen geschiedt in principe binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling door de koper.

De artikelen worden met de grootst mogelijke zorg ingepakt om zo eventuele schade te voorkomen. Wanneer eenpakket verloren gaat tijdens het transport zijn wij niet aansprakelijk voor een dergelijk verlies. Alle artikelen worden verzonden op eigen risico van de koper of opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Verzending van de bestellingen geschiedt door TNT post en in principe worden pakketten uitsluitend aangetekend verzonden.

logo-fullcolor

Onverminderd het vorenstaande schept de door de verkoper opgegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de levertijd de wederpartij nimmer het recht geeft op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het door derden doen leveren van het geen wat is overeengekomen.