Battle Dress Regiment Intendance troepen

KL size 46, 1959 dated

€ 40,00
Betaalwijzes

In 1950 werd bij Koninklijk Besluit nummer 26 van 1 juli de vredessamenstelling van de Koninklijke Landmacht bepaald en het Regiment Intendancetroepen opgericht. Het Korps Uitrustingstroepen werd opgeheven zo ook verdween het Korps Verplegingstroepen. Een en ander was het gevolg van de overgang naar een KL-organisatie naar Amerikaans model. Intendancebataljons, de latere Aanvullingsplaatsbataljons, deden hun intrede. Mechanisatie en motorisatie van het legerkorps maakten herzieningen van de intendance organisatie in de loop der tijd noodzakelijk. Brigades kregen hun eigen verzorgende eenheden, treinenbataljons met o.a. bevoorradingscompagnieën. Voortdurend zijn er aanpassingen geweest als gevolg van nieuwe logistieke inzichten.

Meer afbeeldingen

  • Battle Dress Regiment Intendance troepen
  • Battle Dress Regiment Intendance troepen
  • Battle Dress Regiment Intendance troepen