Battle Dress Opruim en reddings Colonne

wollen jas MVO gemerkt maat 48

€ 40,00
Betaalwijzes

M.C. Opruim- en Reddingsdienst ( 1015 man )
De M.C. ORD bestaat uit een staf, een staf- tevens verzorgingsdetachement ( waarbij ingedeeld het peloton waterzuiveringsinstallaties),
4 reddingscompagnieen en 1 pionierscompagnie.
1 Reddingscompagnie bestaat uit 3 pelotons á 4 reddingsploegen
1 Pionierscompagnie bestaat uit 4 pelotons á 3 pioniersploegen
Het peloton waterzuiveringsinstallaties bestaat uit 3 waterzuiveringsinstallaties ( 1x Paterson en 2x Berkefeld installaties).
De installaties kunnen +/- 30 M3 betrouwbaar drinkwater per uur leveren. De organisatie van dit peloton is er op berekend dat er continu gedurende dagen achtereen gewerkt kan worden.
Elke M.C.-ORD beschikt niet over hetzelfde aantal overheadloaders. Het aantal varieert van 0 tot 7 al naar gelang de opstellingsplaats, welke voor de colonne bij mobilisatie is bestemd.
De overheadloader is een combinatie van dozer en puingraver en is praktisch onmisbaar voor het berijdbaar maken van door puin zwaar versperde wegen.
Een kiepauto van 3 Ton, opgesteld achter de overheadloader, is in 4 á 5 minuten met puin gevuld.
Per overheadloader zijn 4 bedieners aanwezig, zodat gedurende dagen achtereen continue doorgewerkt kan worden.
Totaal aantal Fiat angledozer-overheadloader ( Puinhapper) = 44
M.C. Geneeskundige Dienst ( 685 man )
De M.C. –GD bestaat uit een staf, een staf- tevens verzorgingsdetachement en 5 compagnieen.
Elke compagnie bestaat uit 2 pelotons ( is gelijk aan 2 Mobiele Geneeskundige Groepen MGG )
Aan elk peloton zijn toegevoegd 3 gewondentransportgroepen.
Nummering
11 brandweercolonnes nummer 1 t/m 11
6 opruimings- en reddingscolonnes nummer 31 t/m 36
5 geneeskundige colonnes nummer 51 t/m 55

Meer afbeeldingen

  • Battle Dress Opruim en reddings Colonne