Battle Dress Huzaren van Boreel

wollen BD jas maat 50 MVO, inclusief sport insigne

€ 45,00
Betaalwijzes

De standaard is in de tweede wereldoorlog "ondergedoken" (begraven in een ketel in de tuin van de toenmalige regimentscommandant, luitenant-kolonel Jonkheer de Marees van Sivinderen). Bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1947 Nr. 71, getekend door H.M. Koningin Wilhelmina, werd het 1e Verkenningsregiment genoemd het Regiment Huzaren van Boreel. Al eerder werd de naam genoemd als voortzetting van de tradities van het 4e Regiment Huzaren.


Op 13 mei 1947 werd door luitenant-kolonel b.d. Jonkheer de Marees van Swinderen de standaard overgedragen aan luitenant-kolonel Janssens, toen belast met het commando over het herleefde regiment. In dat jaar is door zorg van het regiment het opschrift 4e REGIMENT HUZAREN gewijzigd in REGIMENT HUZAREN VAN BOREEL.

Er bestond toen nog geen regelgeving ten aanzien van cravate bij naamsverandering van regimenten en korpsen. In feite had H.M. Koningin Wilhelmina een nieuwe standaard moeten uitreiken. Het regiment heeft echter analoog aan het hiervoor geschetste precedent van 1905 gehandeld. Tot een uitreiking van deze "vermaakte" standaard is het niet meer gekomen, vooral omdat het initiatief bij het Ministerie van Oorlog niet geheel in goede aarde viel. Vrij snel daarna is het verbod uitgevaardigd om zelfstandig namen op vaandels en standaarden te wijzigen en werd bij Ministeriële Beschikking van 14 oktober 1952 de cravate ingevoerd.

Omstreeks 1960 was het doek van de standaard zodanig versleten dat overgegaan moest worden tot vernieuwing van het doek. Er was geen sprake van een naamsverandering derhalve moest een nieuw standaarddoek worden gemaakt, zijnde een volledige kopie van het oude doek.

Meer afbeeldingen

  • Battle Dress Huzaren van Boreel
  • Battle Dress Huzaren van Boreel
  • Battle Dress Huzaren van Boreel