Surrogaat Hotel koffie Douwe Egberts

Gemerkt vergunning no 225
UITVERKOCHT / SOLD
Betaalwijzes
Er is één surrogaat geweest, dat in Nederland een zeer grote rol heeft gespeeld en dat was het koffiesurrogaat. Toen bleek dat onze koffie voor een groot deel door de Duitsers werd weggevoerd en toch, al was er geen pond weggevoerd, niet toereikend zou zijn geweest, is onder leiding van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, een surrogaat gemaakt, waaraan alle deskundigen te pas zijn gekomen. Nadat een groot aantal proeven was genomen is het beste recept voor de fabricage gebruikt. Het resultaat is geweest dat het in Nederland vervaardigde koffie-surrogaat het beste was dat er op dit gebied viel te maken. Het was daarbij aangepast

Meer afbeeldingen