Radio Bulletin no 2 1944 de Muiderkring te Muiden in WW2

no 2 14e jaargang 1944

€ 5,00
Betaalwijzes

Vanaf het Seizoen 1937 uigave No. 14 werd de naam veranderd in Radio Bulletin , Radio Bulletin begon toen al aardig wat zelfbouw schema's te bevatten. Hoewel bij de meeste beschrijvingen in het tijdschrift nog steeds Amroh Bulletin stond , ook op de kaart waarmee men zich kon abonneren stond nog steeds "Amroh-Bulletin". In het tijdschrift van Radio Bulletin No. 1 van 1940 verdween de naam Amroh Bulletin dan ook uit het tijdschrift. Met de tijd verscheen er in Radio Bulletin meer informatie rubrieken zoals , "Radio Journaal" , "Hoe meten we Zelfinductie en Capaciteit" , de buizen techniek werd uit de doeken gedaan , "Onze jongeren-Rubriek" , een van de meest opvallende hoofdstukken kondigden Amroh aan in 1941 , namelijk "Onze Muiderkring Cursus" , verder verscheen ook "Uit het service lab " , "Muiderkringers aan het woord" , "Muiderpost" waren rubrieken die elke maand verschenen. Amroh had al vroeg in de gaten , dat alleen een tijdschrift met bouwontwerpen niet genoeg was , ze moesten ook allerlei onderdelen bespreken , zodat de amateur niet alleen over ging tot het nabouwen , maar ook aan het denken zetten . Tevens begon de Muiderkring ook bouwtekeningen uit te geven , de eerste tekeningen waren van onder andere T.C. 4 (4 Watt Versterker) , T.C. 8 (8 watt versterker) en T.C. 20 (20 Watt Versterker ) en deze kon mijn kopen voor FL 0,50 . In deze opzet is Amroh heel goed gelukt , niets bleef gespaard , ook diverse meetinstrumenten werden besproken . Zoals een meetzender , een oscilloscoop en een meetbrug , moet je nagaan in de veertiger jaren . Ik persoonlijk denk dan ook dat hier de kracht van Amroh schuilde , Muiderkring bracht voor ieder wat wils , of je nu technisch was of niet. Alles werd geprobeerd zo eenvoudig mogelijk uit te leggen , zonder ingewikkelde formules. Tijden de oorlogsjaren 1942 , 1943 , 1944 , 1945 verscheen Radio Bulletin onregelmatig en in een verkleinde uitgave,

Meer afbeeldingen