Vrijwilligersmedaille 20 jaar Openbare Orde en Veiligheid (Medal for 20 years voluntary service) boxed

met gesp XX jaar trouwe dienst

€ 22,50
Betaalwijzes

De Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid werd van 14 juni 1958 als Vrijwilligersmedaille bij Koninklijk Besluit no. 288 ingesteld door Koningin Juliana der Nederlanden. Deze Koninklijke Onderscheiding werd op 2 februari 1998 bij ministerieel besluit van de minister van Binnenlandse Zaken Hans Dijkstal omgedoopt in "Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid".

De medaille wordt, zo bepaalt het Ministerieel Besluit, toegekend "aan hen, die aaneensluitend of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid hebben verricht als vrijwilliger".

Het besluit van de Minister noemt met name de politie, een overheidsbrandweer, een brandweer van een inrichting voor zover deze brandweer ingevolge een regeling met de overheid taken vervult ten behoeve van de overheidsbrandweer, het Korps Nationale Reserve (de militaire reserve), een organisatie die zich inzet voor het redden van drenkelingen, een ambulancedienst, het Nederlandse Rode Kruis, de Nationale Bond voor EHBO, de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO of EHBO-Nederland of een vrijwilligerskorps van de Nederlandse Antillen.

Omdat een aantal van de bovengenoemde organisaties ook particuliere onderscheidingen voor langdurig vrijwilligerswerk kennen worden soms twee medailles uitgereikt. Dat gebeurt onder andere bij vrijwilligers van het Rode Kruis. De vrijwilligers in de repressieve rampenhulpverlening krijgen de Vrijwilligersmedaille naast de Medaille voor trouwe dienst van het Nederlandse Rode Kruis. Voor het Rode Kruis betekent dit dat de vrijwilligers bij het SIGMA voor twee medailles in aanmerking komen. Voor de 10 jaren tellen de daadwerkelijke, op basis van het Koninklijk Besluit en het Ministerieel Besluit strikt getelde, jaren in de rampenhulpverlening. Deze staan waar het het toekennen van de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid betreft los van het vrijwillig werken voor het Nederlandse Rode Kruis.

Meer afbeeldingen