Marechaussee Medaille, voor langdurige operationele dienst

De medaille is rond en vervaardigd van bronskleurig metaal. De voorzijde vertoont het westelijk halfrond met daarop het KMar-embleem (een springende granaat met gesloten vlam), oprijzend uit de Atlantische Oceaan. De keerzijde vertoont het gebruikelijke Rijkswapen.met correct lint

€ 90,00
Betaalwijzes

De Marechausseemedaille, werd op 22 november 2003 ingesteld om operationele (parate) dienst in de Koninklijke Marechaussee in binnen- en buitenland te belonen.

Voormalig dienstplichtigen zijn uitgesloten van toekenning die pas na het vervullen van een aantal zeer strenge en precieze criteria kan geschieden. De Medaille kan alleen aan die militair in de zin van "militair in werkelijke dienst" waren worden uitgereikt. De medaille werd bij Ministerieel Besluit ingesteld en wordt door de minister van Defensie verleend. Het diploma wordt door een ambtenaar, de Directeur Personeel getekend. Het betreft dus geen Koninklijke Onderscheiding.

Het instellingsbesluit noemt:

  • Dienst gedurende een periode van ten minste 48 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee in het buitenland;
  • Dienst gedurende een periode van ten minste 48 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee in Nederland, en bovendien
  • Dienst gedurende een periode van ten minste 24 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen dienst heeft verricht in het buitenland bij een operationele eenheid of bij een in het buitenland gestationeerde internationale operationele eenheid of staf, of
  • Dienst gedurende een periode van ten minste 6 maanden dienst heeft verricht bij een eenheid in de Nederlandse Antillen, het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea of het voormalig Koninkrijksdeel Suriname, dan wel ten minste 6 maanden dienst heeft verricht bij een onderdeel van de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine of van de Koninklijke Luchtmacht, dat in één van de hiervoor genoemde gebieden was ingezet;
  • Dienst gedurende een periode van ten minste 84 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee in Nederland;
  • Dienst gedurende een BSB-functieopleiding of na afloop van een BSB-functieopleiding gedurende 24 maanden, opgebouwd uit perioden van minimaal 30 aaneengesloten dagen, dienst heeft verricht bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten.

Ten aanzien van de militair van de Koninklijke Marechaussee die vanuit een ander krijgsmachtdeel is ingestroomd, wordt de bij dat krijgsmachtdeel verrichte operationele dienst gelijkgesteld met dienst verricht bij een operationele eenheid van de Koninklijke Marechaussee als bedoeld in het eerste lid.

Meer afbeeldingen

  • Marechaussee Medaille, voor langdurige operationele dienst
  • Marechaussee Medaille, voor langdurige operationele dienst