Bijzonder mouwembleem KNIL-Voortrekker

stoffen uitvoering, goud geborduurd

€ 25,00
Betaalwijzes
Ingevoerd bij dagorder van de Legercommandant Luitenant-Generaal S.H. Spoor Nr. 25, d.d. 12/12-1946:
 
Batavia, 12 december 1946
 
Het is mij een bijzonder genoegen te kunnen bekend maken, dat ik aanleiding heb gevonden om alle militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger die in aansluiting van de capitulatie van Japan - zoodra de gelegenheid daartoe werd geboden -, actief hebben deelgenomen aan de taak, welke voor hen als militair was weggelegd en die zich daaraan zonder eenige onderbreking gedurende het volle eerste jaar van moeilijkheden in de gewesten hebben gegeven, te sieren met een eenvoudig herkenningsteken.
 
Daartoe werd ingesteld een kenteken te dragen op de rechter bovenmouw van de uniform, hetwelk aangeeft, dat de drager daarvan behoort tot degenen die ik met de naam "voortrekker" zou willen betitelen.
 
Het kenteken bestaat uit een zwarte pad, waarop in oranje geborduurd de letters N.I.L., waarboven een Koninklijke kroon en waaronder de cijfers 1945-1946.
 
Het wordt toegekend aan alle tot het Koninklijk Nederlands Indisch Leger behoorende militairen, die zonder onderbreking in werkelijken dienst zijn geweest van 15 augustus 1945 af tot 15 augustus 1946.
 
Het begrip "werkelijke dienst" wordt bepaald door het feit, dat betrokkenen over voornoemd tijdvak doorlopend in het genot zijn geweest van hun volle activiteitsbezoldiging (soldij).

Meer afbeeldingen