Brochure ; Vrede over Israël 19 sept 1935 Apollohal Amsterdam

softcover

€ 6,00
Betaalwijzes
In 1935 werden de wetten van Neurenberg van kracht. Aan de Joden werden de burgerrechten ontnomen. In de Apollohal in Amsterdam werd een grote protestvergadering tegen Ontrechting der Joden in Duitschland gehouden. Samen met mij spraken opperrabijn Saarlouis, A. Asscher, Prof. D. Cohen, kapelaan Drost, Prof. De Hartog, Ds A.R. De Jong en Mr. L.E. Visser. Het was een machtige bijeenkomst. Er zaten zes duizend menschen in de Apollohal en voor vele duizenden was er geen plaats. Vanaf dat ogenblik was er het persoonlijke contact met vele Amsterdamse Joden. Volk en Vaderland schreef: ‘Eenige christelijke geestelijken met politieke aspiraties hebben zich druk gemaakt over de suprematie van het jodendom boven het germaansche ras. Zij hebben de Joden aan de germaansche christenen ten voorbeeld gesteld... Wij willen de joden niet onaangenaam zijn, mits de heeren Buskes, De Hartog en Drost ons met hun nieuw heidendom van het lijf blijven’. In een tweede artikel werden wij met z'n drieën uitgemaakt voor alles wat lelijk was: ‘Daar was Ds Buskes, de bekende pacifist en ontwapenaar, die door zijn defaitistische propaganda ons volk tot het slachtoffer van de eerste de beste aanvaller tracht te maken en onder de staatsondermijners behoort te worden gerangschikt’. ‘De aanwezigheid van al deze heeren op deze vergadering gaf daaraan een uitgesproken antinationaal karakter’. ‘Het zijn bij uitstek antinationale elementen, die het voor het jodendom meenen te moeten opnemen: individuen, die van eigen volk vervreemd zijn’. De toespraken verschenen in een geschrift: Vrede over Israël.
Boekje Vrede over Israël 19 sept 1935 Appolohal Amsterdam

Meer afbeeldingen

  • Boekje Vrede over Israël 19 sept 1935 Appolohal Amsterdam
  • Boekje Vrede over Israël 19 sept 1935 Appolohal Amsterdam