Mouwschild metaal G-brigade (42 Z.I.B.)

nette staat , met speld, haakje mist

€ 70,00
Betaalwijzes
Ui
Onder de naam G - Brigade dienden de onderdelen van de 42ste Zelfstandige Infanterie Brigade in Indië. De G - Brigade was gevormd uit dienstplichtige militairen van de lichting '49.  
 
In Indië aangekomen werden er onderdelen van de brigade gelegerd op Midden- en Oost-Java. Vanaf 7 mei 1949 kreeg de brigade een eigen brigadevak toegewezen. Het brigadevak  bestond uit de residentie Madioen ook wel vak IV genoemd. Ten tijde van de overname van vak IV vond er een grote actie plaats, "Caro". Deze actie was gericht naar Walikoekoen, gelegen in het grensgebied van oost en midden Java. Na deze actie werden o.a. Djogorogo, Kedoenggalar, Ngambre en Gentong bezet. Later zou blijken dat de bezetting van het nieuwe gebied een flinke verzwaring van de taak betekende voor de brigade. 
 
Ondanks dat de G - Brigade een eigen brigadevak had waren zoals gezegd ook enkele onderdelen van de brigade ingedeeld bij andere brigades en Troepencommandos op Midden-Java, zoals bijvoorbeeld 425 BI (6-6 RI) dat ingedeeld was bij de W - Brigade te Banjoemas op Midden-Java. 
 
In augustus 1949 werd de G - Brigade als zelfstandige eenheid met een eigen brigadevak opgeheven. 
 
Opgericht 01-01-1949 
Toegevoegd aan T.T.C Oost - Java 
Actiegebied residentie Madioen 
Commandant Kolonel Hubregtse

Meer afbeeldingen