Prent briefkaart Mobilisatie 1914 Menno van Coehoorn Kazerne Arnhem

gelopen Arnhem - Soesterberg 1915

Vouw
€ 4,50
Betaalwijzes

Na de mobilisatiejaren van de Eerste Wereldoorlog werd het leger gereorganiseerd en sterk ingekrompen. Alle eenheden op de staf van het regiment na werden mobilisabel gesteld. Aan deze toestand kwam pas in 1938 een einde. Het regiment zou in de meidagen van 1940 aan de Grebbeberg vechten. De jaren tussen 1922 en 1938 waren op militair gebied rustig, maar door een deel van de Arnhemse burgers werd de bezetting van de Van Coehoornkazerne niet met rust gelaten. In 1933 verzocht luitenant-kolonel Viehoff, commandant van 8 RI aan de ministers van Justitie en Defensie om aanstelling tot onbezoldigd rijkswachter. Dit om bij afwezigheid van politie te kunnen optreden bij het hinderen van oefeningen, van colonnes en van officieren in uniform en het bevuilen en beschadigen van de kazerne door pacifistische, communistische en sociaal-democratische anti-militairisten.

In de bezettingsjaren werd de kazerne door de Duitsers gebruikt, onduidelijk is welke troepen dit door de jaren heen betrof. Aan de vooravond van operatie Market-Garden lag er een Duitse compagnie waarvan de manschappen op medische gronden niet geschikt werden geacht voor velddienst. Op de eerste dag (17 september 1944) van de geallieerde operatie bombardeerde een groep Britse jachtbommenwerpers om 10.45 uur de drie Arnhemse kazernes. De Willemskazerne brandde geheel uit. De Saksen-Weimarkazerne en de Menno van Coehoornkazerne ontsnapten aan dit lot. Wel troffen enkele bommen bedoeld voor de Van Coehoornkazerne woonhuizen in de nabijgelegen Hoflaan.

Meer afbeeldingen