Prent briefkaart 1914 Militair tehuis Koningin Wilhelmina Harskamp

gelopen Harskamp-Rotterdam 03-04-1914

€ 3,00
Betaalwijzes

Duidelijk is geworden dat rond 1900 de Gereformeerde Kerk van Ede (GKE) interesse kreeg in het gebied rondom de defensieterreinen in Harskamp. Militair tehuis koninging Wilhelmina Ds. Houtzagers (predikant van Kootwijk), ds. Vonkenberg (predikant van Voorthuizen) en dhr. Kamerling (hoofd van de School met de Bijbel te Harskamp) kregen het voor elkaar om met financiële steun van de GKE een Christelijk Militair Tehuis in Harskamp te bouwen. Dit huis werd gebouwd aan de Laarweg (op de plaats van de huidige woning op nr. 31/33) en kreeg de naam 'Koningin Wilhelmina. De eerste 'huisvader' was dhr. Bredeveld. Hij was doordeweeks kastelein, zondags was hij op de kansel te vinden. Dit was niet naar de zin van de Harskampers, dus werd er door de GKE voorzien in preeklezers. Bekend is dat dhr. H.B. Wormgoor, destijds schoolhoofd en dhr. Bos, notars te Barneveld, enige tijd hulpdiensten hebben verricht.

Prent briefkaart 1914 Militair tehuis Koningin Wilhelmina Harskamp

Meer afbeeldingen

  • Prent briefkaart 1914 Militair tehuis Koningin Wilhelmina Harskamp