Weekblad ; Wij. Ons werk, ons leven 7e jrg no 27 vrijdag 8 aug 1941

formaat DIN A 4

€ 5,00
Betaalwijzes

Het weekblad Wij wordt vanaf januari 1935 uitgegeven door de Arbeiderspers Amsterdam, de uitgever van dagblad Het Volk. Omdat de oplage van dit dagblad door de economische crisis in de jaren dertig daalt, besluit de uitgever nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De inkomsten uit het geïllustreerde weekblad Wij moeten helpen de abonnementsprijs van het dagblad te verlagen. Aanvankelijk is Wij een groot succes. Meer dan 70.000 abonnees melden zich aan en er worden duizenden losse nummers verkocht. Het blad bevat artikelen over (socialistische) arbeiders, hun werk, hun organisaties, algemene onderwerpen, een kinderbijvoegsel en vooral veel foto's. Wij kan de moordende concurrentie op de bladenmarkt echter niet aan en de oplage zakt gestaag. Na het uitbreken van de oorlog wordt het blad door de Duitsers onder toezicht geplaatst en in 1942 besluit de bezetter Wij geheel over te nemen. Vanaf juni 1942 wordt het volledig in dienst van de Duitse propaganda voortgezet onder de naam Werkend Volk

Meer afbeeldingen