Straatnaam Rijks Politie Brabants weefsel (Police shouldertitle 1945-46)

single piece/ enkel exemplaar

€ 8,00
Betaalwijzes

In 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog, was het een behoorlijke chaos in Nederland. Veel huizen waren gebombardeerd en de politie bestond eigenlijk niet meer, want in de ogen van de bevolking waren bijna alle politiemensen fout geweest in de oorlog. Het land moest weer op orde gemaakt worden en er moest een dienst komen die de openbare orde weer ging herstellen en controleren.

Op 8 november 1945 werd het Staatsbesluit genomen, dat de gemeentepolitie in aangewezen gemeenten werkte en dat in het overige deel van het land een Korps Rijkspolitie moest worden opgericht. Zo werd de Nederlandse politie van na de oorlog geboren. Deze bestond dus uit de gemeentepolitie en het Korps Rijkspolitie. De slogan van het Korps Rijkspolitie was 'Plichtsgetrouw en steeds paraat'.

In eerste instantie werden 65 gemeenten aangewezen voor de gemeentepolitie, in de loop der jaren kwamen er nog eens 62 gemeenten bij. De gemeentepolitie opereerde vooral in gemeenten met meer dan 25.000 inwoners, de rijkspolitie meer in de kleinere steden en dorpen. De bestuurlijke leiding van het Korps Rijkspolitie lag bij de minister van Justitie, de leiding van de Gemeentepolitie lag bij de minister van Binnenlandse zaken.

Binnen korte tijd was er een Korps Rijkspolitie van duizenden mensen. Daarmee kwamen ook de problemen, want die mensen moesten natuurlijk wel herkenbaar aangekleed worden met een uniform en wapenuitrusting. Aan alles was een tekort en het duurde tot de jaren zestig dat een en ander bij de politie weer goed begon te lopen. Rond de jaren zeventig ontstond een groot tekort aan politiemensen. Alle mensen die direct na de oorlog in groten getale waren aangesteld, gingen met pensioen. De opleidingsscholen kwamen weer tjokvol te zitten en het korps verjongde behoorlijk.

In april 1993 werd de Nederlandse politie gereorganiseerd. De rijkspolitie werd daarbij opgeheven. Het politiewerk in de gemeenten zonder gemeentepolitie werd overgedragen aan de nieuw opgerichte regiokorpsenen andere taken gingen naar het Korps Landelijke Politiediensten.

Meer afbeeldingen