Naamlint Reparatie Inrichtingen/Materieel Inspecties (R.I.M.I.)

enkele straatnaam letters R I M I geel op zwart machinaal geborduurd

€ 14,00
Betaalwijzes

De 1 Infanterie Brigade Werkplaats (1 IBW) was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting ’45 en een groot aantal OVW'ers. Daar de vraag naar technisch personeel in Indië zeer groot was werden de bij 1 IBW ingedeelde oorlogsvrijwilligers uit het verband van 1 IBW gelicht en samengebracht in twee detachementen RIMI (Reparatie Inrichtingen/Materieel Inspecties). Op 6 juni 1946 vertrok dit detachement naar de oost en kwam op 29 juni aan te Batavia. Dit detachement werd toegevoegd aan de B-Divisie (het 2e detachement arriveerde op 16 juli en werd toegevoegd aan de A-Divisie op oost Java). Ondanks een groot tekort aan onderdelen en goede gereedschappen heeft deze groep uitstekend werk verricht. Op 23 oktober 1946 arriveerden de Infanterie Brigadewerkplaatsen van de “7 December” Divisie en werden de OVW’ers van 1 en 2 RIMI. bij deze werkplaatsen in Buitenzorg teruggeplaatst

Meer afbeeldingen