Baret embleem en schouder MILVA Militaire Vrouwenafdeling (Staf/Adm)

met zwart achtergrondje

€ 45,00
Betaalwijzes

Militaire Vrouwen Afdeling (MILVA), dat bij Koninklijk Besluit van 30 oktober 1951 werd opgericht. Daarbij werd tevens het in 1946 ontstane Nederlands Verpleegsterskorps der Landmacht (NVKL), een korps dat in feite een semi-militaire status had, opgeheven. Het personeel van de opgeheven korpsen verliet of de militaire dienst of ging op grond van overgangsbepalingen over naar de MILVA, hetgeen zijn beslag kreeg per 1 juli 1952.

Na tal van reorganisaties bestond de MILVA uiteindelijk uit twee Onderafdelingen, die van de Algemene Dienst en de Geneeskundige Dienst, ieder met een eigen Commandant. Leden van de MILVA waren administratief ondergebracht bij het Korps, maar vervulden functies binnen de Koninklijke Landmacht, op Internationale Staven, bij inzet in VN-verband of anderszins, bv. Libanon en Syrië. Niet alle functies waren toegankelijk voor vrouwen; de inzet betrof o.a. functies op (hoger) administratief gebied, binnen de luchtdoelartillerie, verbindingsdienst, intendance/logistiek waaronder voedingsadviseuses en kokspersoneel, aan- en afvoertroepen en vrijwel alle functies binnen de geneeskundige dienst. Functies bij de parate gevechtseenheden waren echter uitgesloten. Op grond van de individuele vooropleiding, voortgezette (militaire) scholing en interesse en vooral grote persoonlijke inzet konden specifieke functies binnen de KL worden bekleed.

Meer afbeeldingen