Baret embleem en schouder Koninklijke Marechaussee (met buigpennen 1950)

Alle buigpenen en oogjes present

€ 40,00
Betaalwijzes

De Koninklijke Marechaussee (KMar), voorheen Het Wapen der Koninklijke Marechaussee (de marechaussee is sinds 1998 geen ‘wapen’ meer van de landmacht) is een politieorganisatie met militaire status. Deze wordt beheerd door de minister van Defensie. Ze is een van de vier krijgsmachtdelen van de Nederlandse krijgsmacht.

Vanwege de specifieke taak valt de Koninklijke Marechaussee, in tegenstelling tot de zee-, land- en luchtstrijdkrachten, niet onder direct bevel van de commandant der Strijdkrachten uitgezonderd wanneer de KMar in het buitenland wordt ingezet voor andere taken dan de politietaak t.a.v. militairen. Het Commando Koninklijke marechaussee (CKMar) voert politietaken uit op grond van de Politiewet (PW) 2012. De taken worden zowel nationaal als internationaal en tijdens missies uitgevoerd. Daarnaast levert het CKMar capaciteit aan de Commandant der Strijdkrachten voor deelname aan (militaire) missies waarbij het CKMar andere taken uitvoert dan die in de PW zijn opgedragen.

Meer afbeeldingen