Book - Nederlandsch Indie in den Tweeden wereldoorlog 1945

uitgave 1945 hardcover 247 blz H.V.Quispel The Netherland Publishing Company London \ Uitgeversmaatschappij Scheffer en Sikkema

€ 10,00
Betaalwijzes

Dit boek is uitgegeven door de tijdens de bezetting te Londen opgerichte Netherland Publishing Company Ltd., in overleg met de Regerings Voorlichtingsdienst en dank zij de medewerking van de Britse autoriteiten, die het nodige papier beschikbaar stelden. Het boek maakt deel uit van een in overleg met den Regerings Voorlichtingsdienst vastgestelde serie uitgaven over onderwerpen, die in de huidige omstandigheden van bijzonder belang voor het Nederlandsch publiek mogen worden geacht.

Meer afbeeldingen