Book - Europese soldaten 1550-1650

G. Parker & A. Parker Uitgever Unieboek; Jaar van uitgave 1978; 64 blz

€ 5,00
Betaalwijzes

Beknopt, helder en op bevattelijke wijze hebben de schrijvers zich gekweten van de taak, jonge lezers vertrouwd te maken met levensomstandigheden en werk van de Westeuropese soldaten in een tijdvak waarin Europa nauwelijks een jaar van vrede kende. Achtereenvolgens worden behandeld: afkomst en uitrusting, het militaire leven, frontdienst, het verlaten van de dienst. Ofschoon het hier een vertaling betreft van een deeltje uit de Engelse serie "Cambridge introduction to the history of mankind", komt het kontinent voldoende aan bod. Misschien zou men op details een bewerking voor Nederland kunnen verlangen.

Meer afbeeldingen